Sotkamon Mielenterveyden tuki ry

30 vuotta mielenterveystyötä v. 1991 -2021

Sotkamon Mielenterveyden tuki ry:n perustava kokous pidettiin 11.12.1991. Sotkamon Mielenterveyden tuki ry on Mielenterveyden Keskusliiton www.mtkl.fi ja Hyvän mielen talon www.hyvanmielentalo.fi jäsen.

Tarkoitus

 • Edistää psyykkistä hyvinvointia
 • Yhdistää ja aktivoida Sotkamossa ja Kainuussa asuvia mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään
 • Edistää jäsentensä mielenterveyttä ja läheisenä jaksamista
 • Kehittää mielenterveyspalveluiden saatavuutta, laatua ja tasoa
 • Tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä

Yhdistys tarjoaa

 • Vertaistukea ja asioiden jakamista luottamuksellisesti
 • Tukea ja tasa-arvon kokemuksia
 • Toimintaa
 • Retkiä ja virkistystä
 • Uusien asioiden opettelua
 • Tietoa ja koulutusta
 • Ystävyyssuhteita

Keskeisenä toimintaperiaatteena on vertaistukitoiminta.

 • Yhdistyksen jäsenet ovat aktiivisia toimijoita. ”Meillä tehdään yhdessä, jaetaan kokemuksia ja suunnitellaan mieleistä toimintaa”
 • Vertaistuki tarkoittaa sitä, että samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset keskustelevat omista asioistaan, elämäntilanteistaan ja saavat toisiltaan tukea. Yhdistyksessä mielenterveyskuntoutujat ja omaiset saavat vireyttä elämään ja mahdollisuuksia mielekkääseen toimintaan.