Opinnäytetyöt

Sotkamon Mielenterveyden tuki ry:lle vuosien varrella tehdyt opinnäytetyöt Kajaanin Ammattikorkeakoulussa.

2009
Heikkinen Tarja-Mari
Yhteistyötä yli sektorirajojen
2006
Komulainen Miia
"Se on semmosta vapaaehtoista lähimmäisenrakkautta"
Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia Kaarisilta-projektin voimavararyhmien vertaistoiminnasta
2006
Tervo Satu
Projektitoiminnan merkitys Sotkamon Mielenterveyden tuki ry:lle
2006
Kiviahde, Koskela
Toiminnallisuuden merkitys voimaantumiselle - voimavararyhmäläisten kokemuksia
2004
Vesalainen, Väisänen
Mielenterveysyksiköiden työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä Yhdessä Eteenpäin- projektin työntekijän kanssa
2002
Junni, Pöyhönen, Sjöholm
Mielenterveyskuntoutujan omaisen avohoidon palvelut
Kartoitus avohoidon mielenterveyspalveluista Yhdessä Eteenpäin- projektille
2002
Keinänen, Kyllönen, Latvala
Perhe elämän aallokossa - opas psyykkisesti sairastuneen nuoren vanhemmille
2002
Kirssi, Viuhkola
Yhdessä Eteenpäin - mielenterveysongelmaisten omaisten ryhmätoiminnan kehittäminen
YHDESSÄ ETEENPÄIN -KANSIO RYHMÄN OHJAAJILLE
1999
Haverinen, Partanen
Se tuntuu niinku eläminen elämiseltä - Käden Taidot kunniaan -projekti